Om mig
Samtalsrum Erica Edfast Luleå. Psykoterapi, parterapi, familjeterapi i Luleå

__

__

OM MIG

Jag är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut och har fram till 2016 arbetat som auktoriserad familjerådgivare i Luleå kommun. Tidigare har jag arbetat inom kriminalvårdens frivård och som kurator inom sjukvård, skola och studenthälsovård. Jag har även arbetat några år som montessoripedagog i förskola.


Jag har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad.
HÖGSKOLEUTBILDNING


Socionomutbildning

210 hp, Umeå Universitet


Grundläggande psykoterapiutbildning

60 hp, Umeå Universitet


Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi

90 hp, Umeå Universitet


Sexologi

15 hp, Ersta Sköndals Högskola


Relations- och nätverksarbete

45 hp, Luleå Tekniska Universitet / Tromsö vårdhögskola


ÖVRIG UTBILDNING


EFT (Emotional Focused Therapy for Couples)

Grundkurs och fördjupning, samt temakurser

(EFT vid trauma, EFT och missbruk)

EFT Center i Lund och Stockholm i samarbete med ICEEFT


Parterapiutbildning

Uppdragsutbildning för familjerådgivare, Umeå


Gruppbehandling för våldsutövare

Stiftelsen Alternativ till våld, Norge


Socialpedagogik, inriktning barn och ungdom

Kalix folkhögskola


Montessoripedagog förskola

Montessori Education Center, Dublin

SAMARBETEN


Jag samarbetar med VISIDA som är en lokal företagshälsovård i Luleå och Boden.


När det gäller missbruk har jag ett samarbete med City öppenvård, som är en öppenvårdsklinik för alkohol-, drog- och spelproblem.

Adress

Spantgatan 2 (1tr), Visidas lokaler, Luleå

Telefon

070 - 633 04 74