Parterapi
Parterapi Luleå. Samtalsrum Erica Edfast Luleå

PARTERAPI


I parterapi kan ni få hjälp att komma varandra närmare, öka förtroligheten och samhörigheten i relationen. Genom att skapa rum för samtal där bådas tankar, känslor och behov ges utymme ökar förståelsen för varandra. Ni får hjälp med att bryta negativa mönster och att utveckla trygga och kärleksfulla band i relationen. 


Om det förekommit svek i relationen kan ni få hjälp med läkningsarbetet för att hitta tillbaka till närhet och tillit.


Jag arbetar efter parterapimetoden Emotional Focused Therapy for Couples, EFT. Som är en empiriskt väl beprövad metod som visat mycket goda resultat.


NÄR SKA MAN SÖKA HJÄLP?


När avståndet mellan er växer och ni börjar känna er ensam i   relationen.

När värmen och omsorgen mellan er minskar och ni inte längre delar era tankar med varandra.

När ni fastnar i samma mönster varje gång ni bråkar och har svårt att försonas efter bråken.

När det känns som om ni inte förstår varandra och inte når fram till varandra.

EFT


Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT, är en empiriskt prövad parterapi som visat mycket goda resultat.


Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteenden, känslor och behov blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Terapin syftar till att öka tryggheten i relationen och hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra.


LÄS MER


PARUTBILDNING


Håll om mig är ett förebyggande utbildningsprogram för parrelationer baserad på parterapimetoden Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT.


Programmet vänder sig till par som vill öka den känslomässiga närheten och tryggheten i sin relation.
LÄS MER