EFT
Samtalsrum Erica Edfast Luleå. Psykoterapi, parterapi, familjeterapi i Luleå

__

__

VAD ÄR EFT?


Emotionally Focused Therapy for Couples, eller Emotionellt fokuserad parterapi på svenska, är en empiriskt prövad parterapimetod som visat mycket goda resultat.


Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteenden, känslor och behov blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Terapin syftar till att öka tryggheten i relationen och hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra.HUR GÅR EFT TILL?


I EFT ses en trygg, känslomässig anknytning som central för en välfungerande parrelation. När man inte når fram till, eller inte upplever sig få det man behöver av sin partner kan man reagera på olika sätt. Frustration kan ibland uttryckas i ilska och irritation eller genom att tystna och dra sig undan. Det kan vara svårt att förstå varandras känslomässiga reaktioner och beteende. Då är det lätt att fastna i ett negativt samspelsmönster, som trots upprepade försök att nå fram till varandra bara ökar den känslomässiga distansen i relationen.


Ett vanligt samspelsmönster är att den ena i sin strävan att få kontakt blir mer och mer aggressiv och anklagande vilket gör att den andre, i sitt försök att skydda sig själv och undvika konflikter drar sig undan ännu mer. När man fastnar i ett sådant mönster är det lätt att tolka varandras beteende negativt och det kan vara svårt att själv se och bryta mönstret. En strävan i EFT är att hjälpa paret att se och förstå mönstret som båda är delaktiga i. När förståelsen för såväl sina egna som den andres beteenden, känslor och behov ökar blir det allt lättare att bryta det negativa mönstret. I terapin får paret hjälp att uttrycka sina innersta behov och känslor direkt till varandra och att ta emot varandra med öppenhet och respekt. Med ökad trygghet och känslomässig öppenhet förändras samspelsmönstret och det främjar intimitet och vi-känsla.


I en kärleksrelation spelar känslor en central roll. Om vi ser samspelet mellan paret som en dans är känslorna musiken som leder dansen. För att kunna följa varandra i dansen, utan att hamna i otakt och trampa varandra på tårna, behöver  vi lyssna till musiken. EFT hjälper par att att bli mer lyhörda och tillgängliga för varandra.

BAKGRUND & FORSKNING


EFT utvecklades i USA och Kanada av framför allt Susan Johnsson och Lesley Greenberg. Susan Johnsson är en av de främsta parterapeuterna och forskarna om parterapi i världen idag. Metoden har utvärderats vetenskapligt och visat mycket goda resultat. Enligt studier uppvisar 73% av paren en varaktig positiv förändring av relationen efter genomgången parterapi.

PASSAR EFT ALLA?


EFT är en allmänmänsklig modell som passar i olika kulturer och sammanhang. EFT fungerar bra för par som vill fortsätta leva tillsammans och känner ett engagemang för relationen. Motivationen att förändra relationen samt kontakten med terapeuten har visat sig ha större betydelse än svårighetsgraden av parets problem.

För varaktiga resultat får man räkna med 8-12 samtal, ibland fler.

EFT lämpar sig inte om det förekommer våld eller missbruk i relationen.

LÄNKAR


Här finns några länkar om ni vill veta mer om EFT:

 


Adress

Spantgatan 2 (1tr), Visidas lokaler, Luleå

Telefon

070 - 633 04 74