Parutbildning

PARUTBILDNING


Håll om mig är ett förebyggande utbildningsprogram för parrelationer baserad på parterapimetoden Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT.

Programmet vänder sig till par som vill öka den känslomässiga närheten och tryggheten i sin relation.


Målsättningen är att

- öka förståelsen för vad kärlek är

- bättre förstå egna och partnerns känslor och behov

- få kontroll över negativa samspelsmönster

- kunna skapa positiva kärleksband


Kursen bygger på boken Håll om mig, som delas ut vid kursstarten, ett filmmaterial samt övningar som deltagarna arbetar med parvis. Mellan kurstillfällena får deltagarna en hemuppgift som inkluderar läsning i kursboken.


Läs mer om EFT



Hör gärna av er om ni vill veta mer.


INTRESSEANMÄLAN


Är ni intresserad av att delta i parutbildningen så hör gärna av er till mig. Jag startar en kurs så snart det finns en grupp.


Parutbildningen består av åtta kurstillfällen

troligen på måndagar kl.18-20.

Det är också möjligt att lägga upp det som en helgkurs om det finns intresse för det.


Pris: 3 500 kronor per par

Gör en intresseanmälan: Skicka namn, adress, email, telefon,

till erica@samtalsrum.se


I kursavgiften ingår boken Håll om mig av Sue Johnson (Ordglob förlag).


PARTERAPI ELLER UTBILDNINGSPROGRAM?


Håll om mig är ett förebyggande utbildningsprogram och inte en parterapi. Om ni har stora problemen i relationen och problemen har pågått under en längre tid rekommenderar jag att ni söker parterapi istället.


Utbildningsprogrammet lämpar sig inte när:

1. En av parterna inte har en uppriktig vilja att främja relationen.

2. Det har varit en långvarig disharmoni i relationen och paret egentligen är i behov av terapeutisk hjälp.

3. Det förekommer fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i relationen.

4. Det finns svår psykisk ohälsa hos en av parterna som skulle störa gruppsituationerna.


Vid tveksamhet konsultera mig innan ni anmäler er.