Psykoterapi

PSYKOTERAPI


Befinner du dig i en kris i livet?

Känner du oro, vilsenhet eller har problem i relationer?

Känner du dig nedstämd, kanske utan att förstå varför?

Har du problem att hantera ditt humör?

Är ditt liv fyllt av för mycket krav och stress?


Vanliga anledningar att söka psykoterapeutisk hjälp kan vara;

- Oro, ångest

- Stress, sömnproblem

- Nedstämdhet, låg självkänsla

- Humörsvängningar, känslomässig avstängdhet

- Relationsproblem

- Kris, sorg, svåra upplevelser


Ibland fungerar inte våra vanliga strategier för att hantera vår livssituation och det kan behövas professionellt stöd för att komma vidare. Psykoterapi kan vara till hjälp för att lindra symtom, men också för att stärka självkänslan, få ökad självinsikt, få mer tillgång till dina personliga resurser, bearbeta svåra livshändelser och få bättre livskvalitet.


Kontakten mellan dig och din terapeut är viktig för att du ska få så bra hjälp som möjligt, för att du ska känna dig trygg, sedd och förstådd i det du söker hjälp för. Min målsättning är att med värme och respekt, tillsammans med dig skapa rum för utforskande, bearbetning och nya upplevelser. Att tillsammans identifiera de problem du kommer med och hur det påverkar dig i nuet. Vid behov letar vi efter samband bakåt i tiden för att öka förståelsen för varför du tänker, känner och agerar som du gör. Terapin ger möjlighet att bearbeta och förändra tankar, känslor och invanda mönster och beteenden.


Psykoterapi Luleå. Samtalsrum Erica Edfast Luleå

VARFÖR VÄLJA EN PSYKOTERAPEUT?


En legitimerad psykoterapeut har en lång och gedigen utbildning, vilket borgar för god kvalitét och kompetens. Dessutom kan Socialstyrelsen utöva kontroll över psykoterapeutens arbete.

En psykoterapeut har tystnadsplikt enligt lag, vilket betyder att terapeuten inte får berätta någonting för någon annan om vad som sägs i terapin utan klientens medgivande.


Även andra yrkesgrupper bedriver samtalsbehandling, men de har i regel kortare utbildning och står inte under någon myndighetskontroll.